Vedení účetnictví

Nabízím komplexní vedení podvojného i jednoduchého účetnictví

Součástí služby je zejména

 • Účtování jednotlivých účetních dokladů, vedení účetních knih
 • Pravidelné odsouhlasování závazků a pohledávek
 • Evidence dlouhodobého majetku
 • Zpracování roční účetní závěrky
 • Vyhotovení účetních reportů dle požadavků klienta
 • Vypracování státních statistických výkazů
 • Možnost zpracování interních účetních směrnic
 • Konzultační činnost při zavádění účetních systémů a při nastavení účetní metodiky
 • Zpracování daňových přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního hlášení, popřípadě souhrnného hlášení
 • Zpracování přiznání k daním z příjmů
 • V případě potřeby možnost zpracování daňových přiznání k jiným daním podle potřeby klienta