Vedení mzdové a personální evidence

Jako součást poskytování účetních služeb nabízím klientům rovněž vedení mzdové a personální evidence

Součástí služby je zejména

  • Kompletní vedení personální evidence
  • Kompletní zpracování mezd
  • Zpracování zákonem stanovených přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na České správě sociálního zabezpečení a ve zdravotních pojišťovnách
  • Vedení evidenčních listů důchodového pojištění
  • Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • Roční vyúčtování zálohové a srážkové daně ze závislé činnosti a funkčních požitků