Vedení daňové evidence

Nabízím vedení daňové evidence pro osoby samostatně výdělečně činné i pro osoby mající příjmy z pronájmů.

Součástí služby je zejména

  • Vedení peněžního deníku
  • Vedení evidence o majetku a závazcích a pohledávkách
  • Vyhotovení účetních reportů dle požadavků klienta
  • Vypracování státních statistických výkazů
  • Zpracování daňových přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního hlášení, popřípadě souhrnného hlášení
  • Zpracování přiznání k daním z příjmů
  • V případě potřeby možnost zpracování daňových přiznání k jiným daním podle potřeby klienta