Sociální a zdravotní pojištění

z mezd zaměstnanců

Vyměřovacím základem je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů, a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

Sociální pojištění

zaměstnavatel   od července 2019 do června 2019
minimální vyměřovací základ   nestanoven nestanoven
Složky pojistného nemocenské pojištění 2,1% 2,3%
  důchodové pojištění 21,50% 21,50%
  příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,20% 1,20%
Zaměstnavatel celkem   24,8% 25,00%
zaměstnanec   sazba sazba
minimální vyměřovací základ   nestanoven nestanoven
Složky pojistného důchodové pojištění 6,50% 6,50%
sociální pojistné celkem   31,30% 31,50%

Zdravotní pojištění

zaměstnavatel   sazba sazba
minimální vyměřovací základ   minimální mzda minimální mzda
sazba pojistného   9,00% 9,00%
zaměstnanec   sazba sazba
minimální vyměřovací základ   minimální mzda minimální mzda
sazba pojistného   4,50% 4,50%
zdravotní pojistné celkem   13,50% 13,50%

Minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění není limitován minimální mzdou pouze v případech, kdy osoba splňuje podmínky uvedené v § 3, odst. 8 zák. č. 592/1992 Sb. Pro tyto osoby je vyyměřovacím základem jejich skutečný příjem.